Regresseionsterapi Fyn

Lone Nørlund Gregersen

Efter hver behandling aftales tid til en opfølgende telefonsamtale af ca 30 min varighed.

Følelsesforløsende regressionsterapi på Fyn

Reikigaarden

Regression betyder, at blive ført tilbage. Her vil du modtage healing for de oplevelser i fortiden, som blokerer for din selvrealisering nu. Det kan både være klare traumatiske oplevelser, hvis påvirkning fylder meget i dagligdagen, samt de mere skjulte traumer, der blokerer dig spirituelt bag overfladen.

Til forløsning af disse problemer er du velkommen til at besøge mig til regressionsterapi på Fyn, hvor jeg vil tage mig godt af dig med varme hænder. Jeg anbefaler, at du har modtaget mindst en Reiki-healing før regressionsterapi, så du kender energien.

Healing af fortidens traumer gennem terapi

Reikigaarden

Du bliver i regressionsterapi ført tilbage til den hændelse, som blokerer for dig nu. Her arbejder vi med det, du oplevede. Du får lov til at kigge på hændelsen fra en anden vinkel, så du kan få en anden forståelse af det, der skete.

I regressionsterapien vil du genbesøge hændelsen med ny viden og indsigt fra nuet for at hjælpe med en rekontekstualisering af de svære hændelser. Her er regressionsterapi nyttigt til både voldsomme hændelser og andre svære begivenheder, som ikke nødvendigvis viser sig konkret i bevidstheden.

Hermed kan oplevelsen blive nemmere at bære på, eller måske helt opløses. Det er naturligt at være nervøs under regressionsterapien, og det er netop forløsningen af disse følelser, der skal hjælpe på din indre selvrealisering.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere eller hvis du har nogle spørgsmål

Lone Nørlund Gregersen
Skriv til os

+45 22 89 52 09