Regressionsterapi Fyn

Bliv ført tilbage i fortiden med healende hænder og løs det, der blokerer for dig nu med regressionsterapi på Fyn.

Lone Nørlund Gregersen

Følelsesforløsende regressionsterapi på Fyn

Regression betyder, at blive ført tilbage. Her vil du modtage healing for de oplevelser i fortiden, som blokerer for din selvrealisering nu. Det kan både være klare traumatiske oplevelser, hvis påvirkning fylder meget i dagligdagen, samt de mere skjulte traumer, der blokerer dig spirituelt bag overfladen.

Til forløsning af disse problemer er du velkommen til at besøge mig til regressionsterapi på Fyn, hvor jeg vil tage mig godt af dig med varme hænder. Jeg anbefaler, at du har modtaget mindst en Reiki-healing før regressionsterapi, så du kender energien.

 
Regressionsterapi hos mig på Fyn vil have som formål at forløse dine følelser
Jeg vil hjælpe dig med at overkomme fortidens traumer med regressionsterapi på Fyn

Healing af fortidens traumer gennem terapi

Du bliver i regressionsterapi ført tilbage til den hændelse, som blokerer for dig nu. Her arbejder vi med det, du oplevede. Du får lov til at kigge på hændelsen fra en anden vinkel, så du kan få en anden forståelse af det, der skete. 

I regressionsterapien vil du genbesøge hændelsen med ny viden og indsigt fra nuet for at hjælpe med en rekontekstualisering af de svære hændelser. Her er regressionsterapi nyttigt til både voldsomme hændelser og andre svære begivenheder, som ikke nødvendigvis viser sig konkret i bevidstheden. 

Hermed kan oplevelsen blive nemmere at bære på, eller måske helt opløses. Det er naturligt at være nervøs under regressionsterapien, og det er netop forløsningen af disse følelser, der skal hjælpe på din indre selvrealisering. 

Book regressionsterapi på Fyn nu

En regressionsterapi foregår ved, at vi starter med en kort samtale, hvor vi finder det emne, der skal arbejdes med. Herefter lægger du dig på briksen og bliver pakket godt ind i tæpper, så du ikke fryser.
Nu går terapien i gang. Jeg sidder ved dit hoved, giver dig Reikihealing, og begynder at tale til din underbevidsthed.

Efter endt terapi afslutter vi med en følelsesforløsende samtale.

Kontakt mig og hør mere.